1

Considerations To Know About ออกแบบภายใน

News Discuss 
ผู้รับเหมา ที่ต้องการนำเสนอ แบบ3D ให้ลูกค้าก่อนก่อสร้างจริง อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย นอกจากนั้นงานออกแบบควรมีความยืดหยุ่นให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายต่อการใช้พื้นที่มากขึ้น อย่างพื้นที่ว่างๆ ในสวน เราจะเริ่มตั้งคำ ถามว่าพื้นที่ดังกล่าวน่านำ มาทำ เป็นพื้นที่ใช้งานอื่นๆ อย่างเช่น ฟาร์ม ปลูกผักสวนครัว ที่วิ่งเล่นออกกำ ลัง ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถป้อง... https://trevorfhfcy.onzeblog.com/6043106/facts-about-tonsilp-architect-revealed

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story