1

Rumored Buzz on موکت

News Discuss 
درحالیکه از یک زمین چمن مصنوعی می‌توان در سال تا ۴۰۰۰ ساعت به‌طور مفید استفاده کرد. در این ارتباط لازم است ذکر شود که زمین‌های چمن طبیعی در مواقع آبیاری و مدتی پس از آن و نیز در مواقع بارندگیهای شدید قابل بازی نمی‌باشند در حالی که این محدودیت روی https://annen899riy0.wikigop.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story