1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình đô thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình thành phố thông minh thuộc quận Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp nhà cung cấp gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình mang quy mô lên đến 7500 ha, tụ hội http://alexisrjwlo.mybjjblog.com/c-ng-tr-nh-mekong-smart-city-c-ng-tr-nh-th-nh-th-s-ng-t-o-th-ng-minh-21903207

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story